Arbeidskraft når du trenger det

Safejob leverer bemanning og rekruttering til bygg og anlegg, onshore og offshore. Vi har en god database av personell med utdannelse og erfaring innen de bransjene vi leverer personell til, og kan levere rett fagpersonell på kort tid.

Kopi av Safejob_09.jpg

Bygg og anlegg

Safejob leverer alt av fagpersonell som håndverkere og administrativt personell innen byg…