Hvordan sikre at dine innleide får rettighetene de har krav på?

Safejob Bergen er godkjent Revidert arbeidsgiver i NHO service.